Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 2,4 0 1 13,5%
Tovary a služby 3,1 1 1 2,4%
Ostatné 0,5 0 0 -26,6%
Výdavky spolu 6,1 1 2 3,2%
Poskytnuté úvery 189,8 41 87 -15,6%
Splátky úverov 140,8 21 45 21,6%
Pohľadávky z nesplatených úverov   n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 338,7 15 31 326,2%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.