Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 2,6 0 1 6,6%
Tovary a služby 3,9 1 2 5,5%
Ostatné 3,2 1 1 0,0%
Výdavky spolu 9,7 2 4 3,9%
Poskytnuté úvery 270,0 50 108 13,9%
Splátky úverov 150,0 28 60 29,5%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 184,0 34 74 -29,9%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.