Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 3,7 1 1 39,7%
Tovary a služby 5,0 1 2 29,3%
Ostatné 2,8 1 1 -14,1%
Výdavky spolu 9,7 2 4 0,0%
Poskytnuté úvery 220,0 40 88 -18,5%
Splátky úverov 155,0 28 62 3,3%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 320,4 59 128 74,1%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.