Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení 42,1 8 18 -17,1%
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva 4,7 1 2 31,2%
Správa fondu 0,6 0 0 3,6%
Ostatné výdavky 0,3 0 0 204,0%
Výdavky spolu 47,7 9 20 -13,4%
Zostatok vo fonde na konci roka 825,9 153 351 12,1%

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.