Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení n.a. n.a. n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva n.a. n.a. n.a. n.a.
Správa fondu 0,6 0 0 1,2%
Ostatné výdavky 3,1 n.a. n.a. 942,0%
Výdavky spolu 25,9 5 11 -45,7%
Zostatok vo fonde na konci roka 968,0 179 416 17,2%

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.