Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení   n.a. n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva   n.a. n.a. n.a.
Správa fondu 0,7 0 0 -1,5%
Ostatné výdavky 6,6 1 3 300,0%
Výdavky spolu 68,3 13 29 13,8%
Zostatok vo fonde na konci roka 1 323,0 244 557 8,1%

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.