Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky na vyraďovanie jadrových zariadení   n.a. n.a. n.a.
Výdavky na skladovanie vyhoreného paliva   n.a. n.a. n.a.
Správa fondu 0,7 0 0 1,5%
Ostatné výdavky 6,2 1 2 -6,3%
Výdavky spolu 60,3 9 20 -11,6%
Zostatok vo fonde na konci roka 1 426,9 265 577 7,9%

Popis tabuľky

Predmetom činnosti Národného jadrového fondu je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky potrebné na financovanie všetkých činností od ukončenia prevádzky jadrového zariadenia za účelom jeho vyradenia až po vyraďovanie jadrových zariadení. Fond teda financuje vyradenie jadrových zariadení a skladovanie vyhoreného paliva. Za hospodárenie fondu je zodpovedný minister hospodárstva SR.