Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva n.a. n.a. n.a. n.a.
Reštitučné náhrady 4,1 1 2 4,9%
Správa fondu 20,1 4 8 32,6%
Ostatné výdavky 1,8 0 1 -14,2%
Výdavky spolu 26,1 5 10 22,8%
Zostatok vo fonde na konci roka 2,4 0 1 2 986,1%

Popis tabuľky

Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.