Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady 24,3 -13,2%
Príprava vysielania a prevádzka 18,1 n.a.
Autorské práva a honoráre 20,2 -32,6%
Šírenie signálu 19,9 -9,2%
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov 3,5 -1,7%
Odpisy 6,1 n.a.
Ostatné 1,3 n.a.
Výdavky RTVS spolu 93,4 6,3%

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.