Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

v mil. Eur Medziročná zmena
Mzdové náklady 23,7 n.a.
Príprava vysielania a prevádzka n.a. n.a.
Autorské práva a honoráre n.a. n.a.
Šírenie signálu n.a. n.a.
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov n.a. n.a.
Odpisy n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a.
Výdavky RTVS spolu 105,8 n.a.

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.