Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky RTVS

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Mzdové náklady 5,1% 1,2
Príprava vysielania a prevádzka n.a. n.a.
Autorské práva a honoráre n.a. n.a.
Šírenie signálu n.a. n.a.
Náklady na výber koncesionárskych poplatkov n.a. n.a.
Odpisy n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a.
Výdavky RTVS spolu 10,6% 11,3

Popis tabuľky

RTVS je verejnoprávna inštitúcia, ktorá zabezpečuje prostredníctvom SRo a STV televízne a rozhlasové vysielanie, ktoré má rozvíjať kultúrnu úroveň divákov. Kumulované výdavky RTVS sú zhodné s výdavkami SRo a STV dohromady.