Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Slovenskej konsolidačnej

v mil. Eur Medziročná zmena
Dividenda MF SR 11,9 10,7%
Správa spoločnosti 6,6 208,3%
Výdavky spolu 19,0 105,2%
Zostatok v spoločnosti na konci roka 60,4 -49,7%

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.