Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Slovenskej konsolidačnej

v mil. Eur Medziročná zmena
Dividenda MF SR 1,5 25,7%
Správa spoločnosti 7,1 -37,9%
Výdavky spolu 8,7 -34,0%
Zostatok v spoločnosti na konci roka 35,5 36,1%

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.