Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Slovenskej konsolidačnej

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dividenda MF SR 0,8 0 0 -57,0%
Správa spoločnosti 8,7 2 3 3,6%
Výdavky spolu 9,8 2 4 -7,3%
Zostatok v spoločnosti na konci roka 48,1 9 19 -5,0%

Popis tabuľky

Slovenská konsolidačná (SK) je akciová spoločnosť v minulosti založená za účelom ozdravenia bankového sektora, kedy prevzala ich pohľadávky. Dnes svoju činnosť sústredí na vymáhanie pohľadávok, ktoré prevazla v minulých rokoch.