Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 361 954 331 2,3%
Predčasný starobný dôchodok 362 37 906 -1,4%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 216 336 639 2,0%
Sirotský dôchodok 126 27 384 0,5%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 257 229 632 1,0%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 209 105 376 5,0%
Ošetrovné 75 11 637 7,1%
Vyrovnávacia dávka 51 95 8,5%
Materské 385 23 213 21,1%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 115 2 264 -2,5%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 277 872 -2,4%
Úrazová renta 284 6 425 1,8%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 289 41 628 -1,0%
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1 078 533 -24,0%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.