Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 411 1 032 197 2,7%
Predčasný starobný dôchodok 393 18 351 2,1%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 246 41 720 1,4%
Sirotský dôchodok 132 23 373 0,2%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 266 246 132 -0,3%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 221 105 534 1,8%
Ošetrovné 82 10 702 5,1%
Vyrovnávacia dávka 54 78 -11,5%
Materské 430 24 395 1,7%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 135 2 328 3,8%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 421 813 6,9%
Úrazová renta 303 6 847 2,7%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 34 515 34 515 n.a.
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1 598 196 n.a.

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.