Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Počet poberateľov Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie     n.a.
Starobný dôchodok 417 1 048 842 1,6%
Predčasný starobný dôchodok 389 20 232 -1,0%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 245 294 119 -0,4%
Sirotský dôchodok 130 21 814 -1,4%
Invalidné poistenie     n.a.
Invalidný dôchodok 263 248 160 -1,0%
Nemocenské poistenie     n.a.
Nemocenské 221 n.a. 0,0%
Ošetrovné 82 n.a. 0,0%
Vyrovnávacia dávka 54 n.a. 0,0%
Materské 430 n.a. 0,0%
Úrazové poistenie     n.a.
Úrazový príplatok 135 n.a. 0,0%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia 1 421 n.a. 0,0%
Úrazová renta 303 n.a. 0,0%
Poistenie v nezamestnanosti     n.a.
Dávka v nezamestnanosti 34 515 35 123 0,0%
Garančné poistenie     n.a.
Dávka garančného poistenia 1 598 n.a. 0,0%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.