Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky na dávky

Priemerná výška dávky Medziročná zmena
Starobné dôchodkové poistenie   n.a.
Starobný dôchodok 416 1,6%
Predčasný starobný dôchodok 390 -1,0%
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok 245 -0,4%
Sirotský dôchodok 128 -1,4%
Invalidné poistenie   n.a.
Invalidný dôchodok 264 -1,0%
Nemocenské poistenie   n.a.
Nemocenské n.a. 0,0%
Ošetrovné n.a. 0,0%
Vyrovnávacia dávka n.a. 0,0%
Materské n.a. 0,0%
Úrazové poistenie   n.a.
Úrazový príplatok n.a. 0,0%
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia n.a. 0,0%
Úrazová renta n.a. 0,0%
Poistenie v nezamestnanosti   n.a.
Dávka v nezamestnanosti n.a. 0,0%
Garančné poistenie   n.a.
Dávka garančného poistenia n.a. 0,0%

Popis tabuľky

Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov. Údaje v priebehu roka sú k 30.6. daného roka.