Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Výdavky fondov 6 385,9 5,2%
Výdavky fondu starobného poistenia 4 814,1 4,7%
Výdavky fondu invalidného poistenia 890,6 4,3%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 422,6 14,1%
Výdavky fondu úrazového poistenia 47,7 0,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 169,9 7,6%
Výdavky fondu garančného poistenia 41,1 -10,9%
Správa poisťovne 113,7 -3,1%
Príjmy fondov (bežné) 4 745,2 0,1%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 1 780,0 0,4%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 25,6 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 860,8 -4,2%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 919,2 7,3%
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -893,6 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.