Koľko štát minul?

Koľko nás stoja zamestnanci štátu?

V roku 2018 tvoria mzdové výdavky na štátnych zamestnancov viac ako 23 % všetkých výdavkov verejnej správy. Verejná správa tak ostáva stále bezkonkurenčne najväčším zamestnávateľom na Slovensku. S počtom vyše 419 tisíc zamestnancov v roku 2018 tak bol každý šiesty zamestnanec platený z našich daní. Priemerné mzdové náklady zamestnanca štátnej správy bola v minulom roku 1 610 eur, celkové osobné náklady tak z rozpočtu ukrojili 8,1 mld. eur.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 6 528,5 1 207 2 787 3,2%
Výdavky fondu starobného poistenia 4 992,7 923 2 131 4,9%
Výdavky fondu invalidného poistenia 901,5 167 385 2,5%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 399,4 74 170 -8,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia 44,3 8 19 2,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 174,3 32 74 -0,8%
Výdavky fondu garančného poistenia 16,3 3 7 -51,3%
Správa poisťovne 124,8 23 53 10,8%
Príjmy fondov (bežné) 5 734,6 1 061 2 448 15,7%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 673,5 125 287 -52,2%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -245,1 -45 -105 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 413,6 76 177 -48,6%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 259,9 48 111 -56,9%
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -505,1 -93 -216 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.