Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

  Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 7 047,6 1 300 2 966 4,1%
Výdavky fondu starobného poistenia 5 501,1 1 015 2 315 5,1%
Výdavky fondu invalidného poistenia 913,3 169 384 -0,4%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 415,1 77 175 5,4%
Výdavky fondu úrazového poistenia 46,7 9 20 4,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 158,6 29 67 -3,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 12,7 2 5 -26,9%
Správa poisťovne 106,0 20 45 -15,9%
Príjmy fondov (bežné) 7 211,7 1 331 3 035 20,2%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 453,0 84 191 -49,7%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 511,0 94 215 19 017,8%
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 444,6 82 187 -3,2%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS 8,4 2 4 -98,1%
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 502,7 93 212 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.