Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

  Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 7 178,6 1 327 2 889 1,9%
Výdavky fondu starobného poistenia 5 571,3 1 033 2 250 1,3%
Výdavky fondu invalidného poistenia 914,1 173 377 0,1%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 473,9 81 177 14,2%
Výdavky fondu úrazového poistenia 47,3 9 20 1,3%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 158,6 27 59 0,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 13,4 3 6 5,1%
Správa poisťovne 132,7 20 43 25,2%
Príjmy fondov (bežné) 7 205,2 1 209 2 632 -0,1%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 365,3 117 255 -19,4%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 259,2 -21 -45 -49,3%
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 465,4 83 182 4,7%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -100,0 34 73 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 359,3 -54 -118 -28,5%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Chýbajúce príjmy poisťovne, ktoré odchádzajú na účty sporiteľov vo fondoch DSS, dopláca vláda hlavne zo Štátneho rozpočtu, do vyčerpania privatizačných príjmov zo Štátnych aktív. Výdavky na starobné dôchodky sú dnes tak vysoké, že strata by vznikala aj v prípade nezavedenia druhého piliera. Strata či prebytok započítava príjmy v bežnom roku (prebytky z minulých rokov nezarátavame) vrátane dotácie na financovanie výpadku príjmu poisťovne ako aj dotácie na vykrytie systémového deficitu priebežného piliera.