Koľko štát minul?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 8 252,4 1 514 3 187 4,7%
Výdavky fondu starobného poistenia 6 385,7 1 172 2 466 4,8%
Výdavky fondu invalidného poistenia 941,4 173 364 -1,0%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 690,4 127 267 14,3%
Výdavky fondu úrazového poistenia 55,7 10 22 4,5%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 165,2 30 64 1,4%
Výdavky fondu garančného poistenia 14,1 3 5 -4,6%
Správa poisťovne 107,5 20 42 -0,3%
Príjmy fondov (bežné) 7 741,8 1 420 2 990 0,0%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 255,4 47 99 0,0%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -362,7 -67 -140 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 547,6 100 211 0,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -292,2 -54 -113 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) -70,5 -13 -27 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.