Koľko štát minie?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 8 603,9 1 576 3 320 4,3%
Výdavky fondu starobného poistenia 6 670,3 1 222 2 574 4,5%
Výdavky fondu invalidného poistenia 953,8 175 368 1,3%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 728,3 133 281 5,5%
Výdavky fondu úrazového poistenia 57,2 10 22 2,8%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 176,7 32 68 6,9%
Výdavky fondu garančného poistenia 17,6 3 7 25,3%
Správa poisťovne 106,5 20 41 -0,9%
Príjmy fondov (bežné) 8 814,0 1 615 3 402 5,2%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 200,0 37 77 n.a.
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 303,7 56 117 1 365,6%
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 800,9 147 309 14,9%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -600,9 -110 -232 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 904,5 166 349 29,7%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.