Koľko štát minie?

Sociálne dávky

Približne 28 % verejných financií by mal štát v roku 2018 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 9,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (6,1 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 940 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 992 mil. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 173 miliónov.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 8 603,9 1 576 3 320 4,3%
Výdavky fondu starobného poistenia 6 670,3 1 222 2 574 4,5%
Výdavky fondu invalidného poistenia 953,8 175 368 1,3%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 728,3 133 281 5,5%
Výdavky fondu úrazového poistenia 57,2 10 22 2,8%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 176,7 32 68 6,9%
Výdavky fondu garančného poistenia 17,6 3 7 25,3%
Správa poisťovne 106,5 20 41 -0,9%
Príjmy fondov (bežné) 8 814,0 1 615 3 402 5,2%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 200,0 37 77 n.a.
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 303,7 56 117 1 365,6%
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 800,9 147 309 14,9%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -600,9 -110 -232 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 904,5 166 349 29,7%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.