Koľko štát minie?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 9 429,4 1 731 3 769 9,6%
Výdavky fondu starobného poistenia 7 174,7 1 317 2 868 7,6%
Výdavky fondu invalidného poistenia 963,1 177 385 1,0%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 947,0 174 379 30,0%
Výdavky fondu úrazového poistenia 61,0 11 24 6,7%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 257,8 47 103 45,9%
Výdavky fondu garančného poistenia 25,8 5 10 46,3%
Správa poisťovne 200,0 37 80 87,8%
Príjmy fondov (bežné) 8 827,3 1 620 3 528 0,2%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 839,2 154 335 319,6%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) 37,1 7 15 -87,8%
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 890,2 163 356 11,2%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -51,0 -9 -20 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 88,1 16 35 -90,3%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.