Koľko štát minie?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

941 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2021 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 25,50 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Výdavky fondov 9 693,3 1 779 3 875 2,8%
Výdavky fondu starobného poistenia 7 257,0 1 332 2 901 1,1%
Výdavky fondu invalidného poistenia 984,4 181 393 2,2%
Výdavky fondu nemocenského poistenia 1 059,5 194 423 11,9%
Výdavky fondu úrazového poistenia 63,0 12 25 3,2%
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti 304,1 56 122 18,0%
Výdavky fondu garančného poistenia 25,3 5 10 -1,9%
Správa poisťovne 210,0 39 84 5,0%
Príjmy fondov (bežné) 9 082,5 1 667 3 630 2,9%
Dotácia zo štátnych aktív alebo z rozpočtu 400,0 73 160 -52,3%
Celková strata/prebytok vrátane dotácie (-/+) -420,7 -77 -168 n.a.
Výška prevodu úspor sporiteľov do DSS 1 032,9 190 413 16,0%
Dotácia očistená o prevod prostriedkov do DSS -632,9 -116 -253 n.a.
Strata/prebytok poisťovne bez dotácie nespôsobený II. Pilierom (-/+) 212,2 39 85 140,7%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa vypláca dávky občanom, ktorí splnili nároky na ich priznanie. Najväčšia časť zdrojov ide na vyplacanie starobných dôchodkov.