Výdavky fondov

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Výdavky fondov
Výdavky fondu starobného poistenia
Výdavky fondu invalidného poistenia
Výdavky fondu nemocenského poistenia
Výdavky fondu úrazového poistenia
Výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti
Výdavky fondu garančného poistenia