Koľko štát minie?

Mzdové náklady na jedného profesionálneho vojaka

V roku 2021 Ministerstvo obrany vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 347 mil. eur. na platy 14 100 profesionálnych vojakov v armáde. Jeden profesionálny vojak má priemerne mesačne mzdové náklady vo výške 2 795€.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 186,0 218 474 -7,8%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 1 775,0 326 709 -5,2%
Ambulantná starostlivosť 1 499,0 275 599 10,1%
Iná zdravotná starostlivosť 783,0 144 313 1,0%
Výdavky na správu, zisk (strata) 192,0 35 77 0,0%
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI 63,1 12 25 6,9%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 5 693,9 1 045 2 276 3,9%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.