Koľko štát minie?

Cena politických strán

Od parlamentných volieb v roku 2020 sa zo štátneho rozpočtu prerozdelilo 50,6 mil. eur na strany, ktoré získali v týchto voľbách viac ako 3% hlasov. Každý pracujúci človek na Slovensku tak celkovo prispel na politické strany, bez ohľadu na to, či s nimi sympatizuje alebo nie, za obdobie rokov 2020 a 2021 18 eurami.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky zdravotných poisťovní

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Lieky a zdravotnícke pomôcky 1 865,5 344 715 22,1%
Lôžková a kúpeľná starostlivosť 3 023,0 557 1 158 12,3%
Ambulantná starostlivosť 1 818,6 335 697 21,3%
Iná zdravotná starostlivosť 960,1 177 368 55,4%
Výdavky na správu, zisk (strata) 111,7 21 43 -84,4%
Ostatné (cudzinci, bezdomovci) n.a. n.a. n.a. n.a.
Zdravotnícke pomôcky n.a. n.a. n.a. n.a.
Financovanie ÚDZS, Operačných stredísk a NCZI 94,9 17 36 36,7%
Výdavky zdravotných poisťovní spolu 7 972,9 1 470 3 055 15,3%

Popis tabuľky

Zdravotné poisťovne preplácajú poskytovateľom zdravotníckych služieb náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Najväčšia časť výdavkov poisťovní je použitá na úhradu ambulantnej starostlivosti.