Ministerstvo zdravotníctva SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo zdravotníctva SR
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov)
Úrady verejného zdravotníctva
Pán obnovy