Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Regionálny operačný program EÚ
Cezhraničná spolupráca
Digitálne služby štátu
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy