Ministerstvo kultúry SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo kultúry SR
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty
Dotácia RTVS
Cirkvi a náboženské spoločnosti