Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.)
Výdavky na činnosť ministerstva
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách