Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 2 632,3 488 1 119 4,2%
Obrana 656,3 122 279 -11,5%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 268,8 235 540 -4,7%
Ekonomická oblasť 3 393,9 629 1 443 2,9%
Ochrana životného prostredia 371,1 69 158 53,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 184,1 34 78 7,9%
Zdravotníctvo 1 376,3 255 585 -7,8%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 259,7 48 110 -18,8%
Vzdelávanie 1 761,9 326 749 -6,0%
Sociálne zabezpečenie 3 373,8 625 1 435 1,0%
Výdavky vlády spolu 15 278,0 2 830 6 497 -0,4%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.