Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 003,1 555 1 289 14,1%
Obrana 677,6 125 291 3,2%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 344,6 249 577 6,0%
Ekonomická oblasť 3 196,5 591 1 372 -5,8%
Ochrana životného prostredia 275,1 51 118 -25,9%
Bývanie a občianska vybavenosť 172,5 32 74 -6,3%
Zdravotníctvo 1 535,8 284 659 11,6%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 287,4 53 123 10,7%
Vzdelávanie 1 782,2 330 765 1,2%
Sociálne zabezpečenie 3 365,9 622 1 445 -0,2%
Výdavky vlády spolu 15 640,7 2 892 6 716 2,4%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.