Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 634,5 14,1%
Obrana 701,3 3,2%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 256,1 6,0%
Ekonomická oblasť 3 870,7 -5,8%
Ochrana životného prostredia 352,5 -25,9%
Bývanie a občianska vybavenosť 170,6 -6,3%
Zdravotníctvo 1 378,3 11,6%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 307,5 10,7%
Vzdelávanie 1 907,1 1,2%
Sociálne zabezpečenie 3 721,4 -0,2%
Výdavky vlády spolu 17 300,0 2,4%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.