Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Všeobecné verejné služby -17,4% -631,4
Obrana -3,4% -23,7
Verejný poriadok a bezpečnosť 7,0% 88,4
Ekonomická oblasť -17,4% -674,1
Ochrana životného prostredia -22,0% -77,4
Bývanie a občianska vybavenosť 1,1% 1,9
Zdravotníctvo 11,4% 157,5
Rekreácia, kultúra a náboženstvo -6,5% -20,1
Vzdelávanie -6,5% -124,9
Sociálne zabezpečenie -9,6% -355,4
Výdavky vlády spolu -9,6% -1 659,3

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.