Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 160,2 584 1 349 n.a.
Obrana 624,9 116 267 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 405,4 260 600 n.a.
Ekonomická oblasť 2 920,0 540 1 246 n.a.
Ochrana životného prostredia 274,8 51 117 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 163,3 30 70 n.a.
Zdravotníctvo 131,9 24 56 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 279,1 52 119 n.a.
Vzdelávanie 1 908,4 353 815 n.a.
Sociálne zabezpečenie 3 951,6 731 1 687 n.a.
Výdavky vlády spolu 14 819,7 2 741 6 326 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.