Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 160,2 584 1 349 5,2%
Obrana 624,9 116 267 -7,8%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 405,4 260 600 4,5%
Ekonomická oblasť 2 920,0 540 1 246 -8,6%
Ochrana životného prostredia 274,8 51 117 -0,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 163,3 30 70 -5,3%
Zdravotníctvo 131,9 24 56 -91,4%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 279,1 52 119 -2,9%
Vzdelávanie 1 908,4 353 815 7,1%
Sociálne zabezpečenie 3 951,6 731 1 687 17,4%
Výdavky vlády spolu 14 819,7 2 741 6 326 -5,2%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.