Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 346,4 618 1 434 5,9%
Obrana 659,3 122 282 5,5%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 462,2 270 626 4,0%
Ekonomická oblasť 3 047,9 563 1 306 4,4%
Ochrana životného prostredia 222,9 41 95 -18,9%
Bývanie a občianska vybavenosť 186,7 34 80 14,3%
Zdravotníctvo 100,7 19 43 -23,6%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 300,8 56 129 7,8%
Vzdelávanie 1 977,6 365 847 3,6%
Sociálne zabezpečenie 4 115,7 760 1 763 4,2%
Výdavky vlády spolu 15 420,2 2 848 6 606 4,1%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.