Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky vlády podľa oblastí

v mil. Eur Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 3 513,5 -14,0%
Obrana 780,2 5,7%
Verejný poriadok a bezpečnosť 1 518,7 1,6%
Ekonomická oblasť 3 600,1 -42,9%
Ochrana životného prostredia 202,9 -48,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 166,8 7,3%
Zdravotníctvo 114,1 5,5%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 296,8 -1,4%
Vzdelávanie 1 977,8 -4,1%
Sociálne zabezpečenie 4 076,1 -0,2%
Výdavky vlády spolu 16 247,2 -16,0%

Popis tabuľky

Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí v podobe množstva finančných prostriedkov, ktoré do nich plynú.