Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 1 033,5 191 440 14,3%
Verejný poriadok a bezpečnosť 60,9 11 26 -3,3%
Ekonomická oblasť 388,6 72 165 -6,8%
Ochrana životného prostredia 350,5 65 149 17,0%
Bývanie a občianska vybavenosť 450,9 84 192 -0,9%
Zdravotníctvo 6,4 1 3 -21,4%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 194,2 36 83 -32,0%
Vzdelávanie 1 224,6 227 521 -7,6%
Sociálne zabezpečenie 137,5 25 58 2,2%
Výdavky obcí spolu 3 847,2 713 1 636 -1,2%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.