Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 876,7 162 376 -15,2%
Verejný poriadok a bezpečnosť 59,0 11 25 -3,1%
Ekonomická oblasť 329,3 61 141 -15,3%
Ochrana životného prostredia 346,0 64 149 -1,3%
Bývanie a občianska vybavenosť 372,0 69 160 -17,5%
Zdravotníctvo 6,7 1 3 5,0%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 199,1 37 85 2,5%
Vzdelávanie 1 287,1 238 553 5,1%
Sociálne zabezpečenie 150,2 28 65 9,3%
Výdavky obcí spolu 3 627,1 671 1 557 -5,7%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.