Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 832,7 154 355 n.a.
Verejný poriadok a bezpečnosť 59,2 11 25 n.a.
Ekonomická oblasť 319,3 59 136 n.a.
Ochrana životného prostredia 330,0 61 141 n.a.
Bývanie a občianska vybavenosť 338,5 63 144 n.a.
Zdravotníctvo 5,7 1 2 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 219,5 41 94 n.a.
Vzdelávanie 1 409,6 261 602 n.a.
Sociálne zabezpečenie 164,2 30 70 n.a.
Výdavky obcí spolu 3 679,8 681 1 571 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.