Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 936,1 173 401 12,4%
Verejný poriadok a bezpečnosť 61,1 11 26 3,1%
Ekonomická oblasť 372,4 69 160 16,6%
Ochrana životného prostredia 308,9 57 132 -6,4%
Bývanie a občianska vybavenosť 335,1 62 144 -1,0%
Zdravotníctvo 6,5 1 3 14,1%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 205,2 38 88 -6,5%
Vzdelávanie 1 464,1 270 627 3,9%
Sociálne zabezpečenie 165,0 30 71 0,5%
Výdavky obcí spolu 3 756,5 694 1 609 2,1%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.