Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 977,4 180 411 4,4%
Verejný poriadok a bezpečnosť 68,6 13 29 12,4%
Ekonomická oblasť 476,0 88 200 27,8%
Ochrana životného prostredia 364,7 67 153 18,1%
Bývanie a občianska vybavenosť 471,4 87 198 40,7%
Zdravotníctvo 9,0 2 4 38,1%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 231,5 43 97 12,8%
Vzdelávanie 1 554,4 287 654 6,2%
Sociálne zabezpečenie 180,6 33 76 9,4%
Výdavky obcí spolu 4 334,8 800 1 824 15,4%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.