Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 989,7 159 345 1,3%
Verejný poriadok a bezpečnosť 67,8 12 27 -1,3%
Ekonomická oblasť 369,4 74 162 -22,4%
Ochrana životného prostredia 283,7 59 128 -22,2%
Bývanie a občianska vybavenosť 328,6 65 142 -30,3%
Zdravotníctvo 5,7 1 2 -36,8%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 231,0 41 90 -0,2%
Vzdelávanie 1 576,2 257 559 1,4%
Sociálne zabezpečenie 175,8 31 68 -2,7%
Výdavky obcí spolu 4 028,7 701 1 526 -7,1%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.