Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo obce míňajú

v mil. Eur Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 860,7 1,3%
Verejný poriadok a bezpečnosť 67,8 -1,3%
Ekonomická oblasť 404,0 -22,4%
Ochrana životného prostredia 318,0 -22,2%
Bývanie a občianska vybavenosť 354,7 -30,3%
Zdravotníctvo 4,7 -36,8%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 224,3 -0,2%
Vzdelávanie 1 392,1 1,4%
Sociálne zabezpečenie 169,3 -2,7%
Výdavky obcí spolu 3 801,8 -7,1%

Popis tabuľky

Výdavky na prevádzku základných škôl dominujú rozpočtom obcí. Všeobecné verejné služby zahrňujú hlavne správu obcí. Údaje za rok 2013 neboli verejne dostupné, odhadli sme ich na základe predpokladu, že všetky výdavkové skupiny klesli rovnako, ako celkové výdavky Obcí.