Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 11,7 2 5 -88,1%
Ekonomická oblasť 242,2 45 103 -0,3%
Zdravotníctvo 11,2 2 5 51,6%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 57,6 11 24 15,5%
Vzdelávanie 501,3 93 213 2,5%
Sociálne zabezpečenie 191,7 36 82 5,2%
Výdavky VÚC spolu 1 120,9 208 477 4,8%

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.