Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 91,4 17 39 681,6%
Ekonomická oblasť 283,9 53 122 17,2%
Zdravotníctvo 4,0 1 2 -64,2%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 53,9 10 23 -6,4%
Vzdelávanie 479,3 89 206 -4,4%
Sociálne zabezpečenie 195,6 36 84 2,0%
Výdavky VÚC spolu 1 108,0 205 476 -1,2%

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.