Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 151,6 28 65 n.a.
Ekonomická oblasť 247,7 46 106 n.a.
Zdravotníctvo 6,0 1 3 n.a.
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 65,8 12 28 n.a.
Vzdelávanie 506,8 94 216 n.a.
Sociálne zabezpečenie 213,2 39 91 n.a.
Výdavky VÚC spolu 1 191,2 220 508 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.