Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Na čo VÚC míňajú

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Všeobecné verejné služby 151,6 28 65 65,9%
Ekonomická oblasť 247,7 46 106 -12,7%
Zdravotníctvo 6,0 1 3 49,6%
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 65,8 12 28 22,2%
Vzdelávanie 506,8 94 216 5,8%
Sociálne zabezpečenie 213,2 39 91 9,0%
Výdavky VÚC spolu 1 191,2 220 508 7,5%

Popis tabuľky

Výdavky vyšších územných celkov smerujú predovšetkým do oblasti vzdelávania (stredné školstvo) a údržby ciest.